Microsoft Solution Framework (MSF)

Microsoft Solution Framework (MSF) su od strane Microsofta razvijeni i usvojeni principi za uspješno upravljanje projektima. MSF je nastao kao proizvod dobre prakse na različitim projektima koje je Microsoft radio od sredine osamdesetih godina, a koji se od 1994. pojavljuje pod imenom MSF.

MSF prepoznaje da tehnologija nije jedini i presudni dio za postizanje uspjeha na projektu. Ljudi, procesi i upravljenje rizicima imaju ključne uloge u uspješnim IT projektima.

Podjela projekata po MSF modelu Prednosti MSF modela

Analizirajući razloge zašto je postotak uspješnih projekata zabrinajvajuće malen, čak i u slučajevima kada su se poštivale neke od preporučenih i dokazanih metodologija, došlo se do zaključka da je najsvrsishodnije svrstati IT projekte u nekoliko kategorija i definirati principe za njihovo uspješno vođenje. Microsoft je projekte kategorizirao na:

 • Projekte za velike sustave - Enterprise Architecture
 • Projekte razvoja aplikacija - Application development
 • Projekte implementacije IT infrastrukture - Infrastructure deployment

Upotrebom MSF modela, koncepta, principa i prakse, organizacija može:

 • Kreirati rješenja koja bolje sagledavaju poslovne i korisničke zahtjeve,
 • Ubrzati razvoj i implementaciju,
 • Smanjiti troškove uporabe tehnologije,
 • Poboljšati uspjeh planiranih događaja,
 • Kreirati prilagodljiva i pouzdana rješenja,
 • Poboljšati ključne IT odgovornosti,
 • Upravljati projektnim rizicima.
Zašto MSF?

MSF je više framework (okvir) nego metodologija. Metodologija se pokazala dosta krutom i nefleksibilnom za brzo prilagođavanje promjenama u IT svijetu. Framework, s druge strane daje osnovne smjernice i principe proizašle iz dobre IT prakse, i fleksibilan je u tom smislu da se organizacija rada na projektu maksimalno prilagodi stvarnom stanju i okruženju.

IT CENTER primjenjuje MSF principe u dvije cjeline svoga inženjeringa:

 • Infrastrukturnom inženjeringu
 • Aplikacijskom inženjeringu
Mapa weba | Uvjeti korištenja | Referentna lista | Kontakt
Svi prikazani datumi i vremena su UTC+1. © 2011. IT CENTER - Sva prava pridržana.