Državni hidrometeorološki zavod
220 polaznika i više od 300 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Hrvatski zavod za zapošljavanje
753 polaznika i više od 1300 diploma / uspješno odslušanih seminara.
MORH
72 polaznika i više od 100 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Ured predsjednika
58 polaznika i više od 150 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Udruga ZaMirNET
3364 polaznika i više od 9000 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija
120 polaznika i više od 200 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi
540 polaznika i više od 1600 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Ministarstvo financija
529 polaznika i više od 1300 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Ministarstvo pravosuđa
339 polaznika i više od 1000 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva
274 polaznika i više od 800 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Državna geodetska uprava
1545 polaznika i više od 4600 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Državni zavod za statistiku
805 polaznika i više od 2400 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Mapa weba | Uvjeti korištenja | Referentna lista | Kontakt
Svi prikazani datumi i vremena su UTC+1. © 2011. IT CENTER - Sva prava pridržana.