HRT
1869 polaznika i više od 5600 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Nov@ TV
811 polaznika i više od 1400 diploma / uspješno odslušanih seminara.
RTL
758 polaznika i više od 2000 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Večernji list
678 polaznika i više od 1300 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Jutarnji list
710 polaznika i više od 1000 diploma / uspješno odslušanih seminara.
24sata
128 polaznika i više od 250 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Narodne novine
128 polaznika i više od 300 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Vjesnik
181 polaznik i više od 350 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Mreža
45 polaznika i više od 100 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Oglasnik
234 polaznika i više od 200 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Mapa weba | Uvjeti korištenja | Referentna lista | Kontakt
Svi prikazani datumi i vremena su UTC+1. © 2011. IT CENTER - Sva prava pridržana.