Ujedinjeni narodi
459 polaznika i više od 1300 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Međunarodni odbor crvenog križa
410 polaznika i više od 1100 diploma / uspješno odslušanih seminara.
ISA
1626 polaznika i više od 1600 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Međunarodna federacija crvenog križa i crvenog polumjeseca
231 polaznik i više od 500 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Komisija Europske Unije
72 polaznika i više od 250 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Američka ambasada
276 polaznika i više od 800 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Češka ambasada
56 polaznika i više od 100 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Francuska ambasada
32 polaznika i više od 50 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Mapa weba | Uvjeti korištenja | Referentna lista | Kontakt
Svi prikazani datumi i vremena su UTC+1. © 2011. IT CENTER - Sva prava pridržana.