Pliva
2534 polaznika i više od 7600 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Agrokor
380 polaznika i više od 1200 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Siemens
1224 polaznika i više od 1500 diploma / uspješno odslušanih seminara.
VIP
334 polaznika i više od 300 diploma / uspješno odslušanih seminara.
T-Com
714 polaznika i više od 700 diploma / uspješno odslušanih seminara.
HEP
2737 polaznika i više od 2700 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Zagrebački velesajam
147 polaznika i više od 400 diploma / uspješno odslušanih seminara.
ZET
752 polaznika i više od 2200 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Vodoopskrba i odvodnja
254 polaznika i više od 750 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Ericsson
263 polaznika i više od 250 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Coca-Cola
715 polaznika i više od 2100 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Zagrebačka pivovara
206 polaznika i više od 600 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Ledo
237 polaznika i više od 400 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Dukat
369 polaznika i više od 500 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Karlovačka pivovara
266 polaznika i više od 350 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Hrvatska pošta
267 polaznika i više od 800 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Enconet
89 polaznika i više od 150 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Acord
1754 polaznika i više od 3600 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Chromos
192 polaznika i više od 250 diploma / uspješno odslušanih seminara.
INA
80 polaznika i više od 150 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Recro
50 polaznika i više od 60 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Renault Hrvatska
53 polaznika i više od 50 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Sloboda
105 polaznika i više od 350 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Hrvatske željeznice
221 polaznik i više od 700 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Jamnica
158 polaznika i više od 300 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Zvijezda
256 polaznika i više od 500 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Konzum
234 polaznika i više od 500 diploma / uspješno odslušanih seminara.
Mapa weba | Uvjeti korištenja | Referentna lista | Kontakt
Svi prikazani datumi i vremena su UTC+1. © 2011. IT CENTER - Sva prava pridržana.