Priprema za certifikaciju - AutoCAD I

Pripremom ćete povećati produktivnost i znati TRAJANJE: 5 dana
 • Raditi sa crtežima i spremati ih u različitim oblicima datoteka.
 • Koristiti ugrađene mogućnosti za povećanje produktivnosti.
 • Kreirati i uređivati crteže pomoću više koordinatnih sustava.
 • Crtati i pozicionirati se pomoću više vrsta koordinata unutar više kvadranata.
 • Primijeniti različite vrste naredbi na crteže i prepoznati dobru praksu u izboru odgovarajućih mogućnosti rada.
Slobodnih mjesta: 5

Praktične vježbe - AutoCAD I

Rad sa crtežima VJEŽBE IZ PRAKSE 1
 • Pokretanje i zatvaranje aplikacije za crtanje. Otvaranje i zatvaranje crteža.
 • Kreiranje novog crteža korištenjem zadanog predloška.
 • Definiranje postavki crteža i prilagodba standarda.
 • Spremanje cteža na određenu lokaciju te, spremanje crteža pod drugim imenom na određenu lokaciju na disku. Automatsko spremanje.
 • Spremanje crteža u drugom datotečnom obliku sa drugom extenzijom kao npr; dwt, dws, dwg, dxf, posebnu vrstu datoteke specifične za program, isti program ali različita verzija.
 • Višestruko otvaranje, prebacivanje, rad sa više otvorenih crteža.
Povećanje produktivnosti VJEŽBE IZ PRAKSE 2
 • Izmjena i prilagodba osnovnih postavki u aplikaciji.
 • Upotreba i prilegodba vrpce, rad s karticama, odabir naredbi i opcija dijaloških okvira.
 • Prikazivanje, skrivanje alatnih traka. Obnavljanje, minimiziranje traka.
 • Dokumentiranje svojstva kao npr; korisničko ime, primarna mapa za otvaranje i spremanje predložaka i crteža.
 • Rad sa više vrsta koordinatnih sustava s ciljem maximiziranja produktivnosti.
 • Korištenje grafičkog kursora unutar područja creža, odabir i brisanje objekata.
 • Rad sa komandnom linijom – pristup naredbama – dinamički unos podataka.
 • Upotreba statusne trake, te korištenje alata za pozicioniranje.
 • Korištenje dostupne funkcije pomoći.
Mapa weba | Uvjeti korištenja | Referentna lista | Kontakt
Svi prikazani datumi i vremena su UTC+1. © 2011. IT CENTER - Sva prava pridržana.