Priprema za certifikaciju - AutoCAD II

Pripremom ćete povećati produktivnost i znati TRAJANJE: 5 dana
 • Koristiti sve potrebne informacije o crtežu i objektima unutar crteža.
 • Kreirati objekte korištenjem naredbi za oblikovanje.
 • Oblikovati sve objekte unutar crteža i prenositi svojstva na druge objekte ili grupe objekata.
 • Opisivati crteže dodavanjem dodatnih informacija vezanih uz svojstva ili poglede.
 • Dimenzionirati crteže, kreirati nove i mjenjati postojeće stilove.
Slobodnih mjesta: 5

Praktične vježbe - AutoCAD II

Dobivanje informacija o crtežima VJEŽBE IZ PRAKSE 1
 • Pregled postavki svojstava crteža.
 • Pregled statusnih informacija crteža.
 • Pregled sistemskih varijabli crteža.
 • Pregled pračenja vremena izrade pojedinih crteža.
Dobivanje informacija o objektima VJEŽBE IZ PRAKSE 2
 • Pregled kreiranih objekata u crtežu.
 • Pregled koordinata položaja pojedinih objekata u crtežu.
 • Mjerenje položaja i udaljenosti pojedinih objekata u crtežu.
 • Pregled informacija u dijaloškom okviru Properties.
 • Mjerenje, te dodavanje i oduzimanje površina objekata u crtežu.
Mapa weba | Uvjeti korištenja | Referentna lista | Kontakt
Svi prikazani datumi i vremena su UTC+1. © 2011. IT CENTER - Sva prava pridržana.