Priprema za certifikaciju - AutoCAD III

Pripremom ćete povećati produktivnost i znati TRAJANJE: 5 dana
 • Raditi i snalaziti se u 3D okruženju – prostoru modela.
 • Koristiti 3D koordinatne sustave i raditi sa 3D koordinatama.
 • Kretati se i pozicionirati u odnosu na 3D objekte u prostoru modela.
 • Kreirati žičane i modele omeđene površinama.
 • Primijeniti različite vrste 3D naredbi na crteže i prepoznati dobru praksu u izboru odgovarajućih mogućnosti rada.
Slobodnih mjesta: 5

Praktične vježbe - AutoCAD III

Rad u 3D okruženju VJEŽBE IZ PRAKSE 1
 • Ravnine, kvadranti i koordinatni sustavi u 3D prostoru.
 • Razumijevanje i rad sa 3D WCS-om.
 • Razumijevanje i rad sa 3D UCS-om.
 • Razumijevanje pojma 3D MCS - ostalih koordinatnih sustava.
 • ačini rada sa 3D koordinatnim sustavima u 3D prostoru.
 • Prednosti rada sa više 3D koordinatnih sustava.
 • Apsolutno pozicioniranje u 3D prostoru.
 • Relativno pozicioniranje u 3D prostoru.
 • Cilindrično pozicioniranje u 3D prostoru.
 • Sferno pozicioniranje u 3D prostoru.
Povećanje produktivnosti VJEŽBE IZ PRAKSE 2
 • Automatsko definiranje ravnina u odnosu UCS.
 • Korištenje usidrenih i slobodnih kadrova, te kreiranje aktivnog kadra.
 • Definiranje UCS-a korištenjem predefiniranih objektnih parametara.
 • Dinamičko korištenje UCS-a.
Mapa weba | Uvjeti korištenja | Referentna lista | Kontakt
Svi prikazani datumi i vremena su UTC+1. © 2011. IT CENTER - Sva prava pridržana.