Priprema za certifikaciju - AutoCAD IV

Pripremom ćete povećati produktivnost i znati TRAJANJE: 5 dana
 • Pretvarati žičane i plošne u krute modele.
 • Kreirati i raditi sa 3D krutim modelima.
 • Raditi sa složenim 3D krutim modelima.
 • Kreirati i raditi sa prostornim površinama 3D krutih modela.
 • Primijeniti različite vrste 3D naredbi na krute modele i prepoznati dobru praksu u izboru odgovarajućih mogućnosti rada.
Slobodnih mjesta: 5

Praktične vježbe - AutoCAD IV

Rad sa geometrijskim modelima VJEŽBE IZ PRAKSE 1
 • Razumijevanje i rad sa pravokutnim geometrijskim tijelima.
 • Razumijevanje i rad sa kosim krutim modelima.
 • Razumijevanje i rad sa sfernim krutim modelima.
 • Razumijevanje i rad sa cilindričnim krutim modelima.
 • Razumijevanje i rad sa torusnim krutim modelima.
 • Razumijevanje i rad sa piramidalnim krutim modelima.
Povečanje produktivnisti VJEŽBE IZ PRAKSE 2
 • Razumijevanje i rad sa naredbama vezanim uz 3D krute modele.
 • Razumijevanje i rad sa hvataljkama.
 • Razumijevanje i rad sa naredbom Gizmo.
 • Razumijevanje i rad sa naredbom 3Dmove.
 • Razumijevanje i rad sa naredbom 3Drotate.
 • Razumijevanje i rad sa naredbom 3Dscale.
Mapa weba | Uvjeti korištenja | Referentna lista | Kontakt
Svi prikazani datumi i vremena su UTC+1. © 2011. IT CENTER - Sva prava pridržana.