Priprema za certifikaciju - Administriranje mreža IV

Pripremom ćete povećati produktivnost i znati TRAJANJE: 5 dana
 • Logičku organizaciju serverski orijentiranih mreža.
 • Kreirati i podesiti Active Directory.
 • Raditi sa DNS i DHCP serverom unutar Active Directory-a.
 • Raditi sa organizacijskim jedinicama i grupnim pravima.
 • Pristupati resursima u domenskom okruženju.
Slobodnih mjesta: 5

Praktične vježbe - Administriranje mreža IV

Prvi koraci VJEŽBE IZ PRAKSE 1
 • Razumijevanje logičke organizacije serverski orijentiranih mreža.
 • Sigurnosno okruženje i organizacija mrežnih resursa.
 • Active Directory.
 • Struktura i karakteristike Active Directory-a kao servisa.
 • Centralizirane mogučnosti upravljanja mrežnim resursima.
 • Domensko okruženje - Forest (Šuma).
 • Domensko okruženje - Tree (Drvo).
 • Domensko okruženje - Domain (Domena).
 • Domensko okruženje - Organizational Unit (Organizacijaska jedinica).
 • Domensko okruženje - Site (Mjesto).
Mapa weba | Uvjeti korištenja | Referentna lista | Kontakt
Svi prikazani datumi i vremena su UTC+1. © 2011. IT CENTER - Sva prava pridržana.