Priprema za certifikaciju - Access III

Pripremom ćete povećati produktivnost i znati TRAJANJE: 3 dana
 • Učinkovito raditi na razini većoj od osnovne i biti sposobant ostvariti veći dio potencijala aplikacije za rad sa bazama podataka.
 • Upotrijebiti bazu podataka za organizaciju, izvlačenje, i pregled podataka učinkovito koristeći vještine upravljanja podacima.
Slobodnih mjesta: 5

Certifikacijska mapa

Specijalist Ekspert Master
poslovne primjene osobnih računala poslovne primjene osobnih računala poslovne primjene osobnih računala
Word I Word II Word III Word IV Word III
Word IV
Excel I Excel II Excel III Excel IV Excel III Excel IV
PowerPoint I PowerPoint II PowerPoint I PowerPoint II PowerPoint III PowerPoint IV
Access I Access II Access I Access II Access III Access IV
Outlook I Outlook II Outlook I Outlook II Outlook III Outlook IV

Praktične vježbe - Access III

Polja, stupci VJEŽBE IZ PRAKSE 1
 • Primjena i promijena tipova podataka kao što su text, memo, hyperlink, currency, date & time u poljima (stupcima).
 • Razumjevanje posljedica promjena tipova podataka kao što su text, memo, hyperlink, currency, date & time u poljima (stupcima).
 • Kreiranje, oblikovanje mogućnosti odabira (lookup) za polja (stupce).
 • Kreiranje, oblikobanje pravila provjere podataka (validation rule) za polja (stupce).
 • Kreiranje, oblikovanje maski za unos (input mask) u polja (stupce).
 • Primjena, izmjena zadanih vrijednosti za polja (stupce).
 • Postava polja (stupaca) koji zahtijevaju obavezan unos podataka.
Relacije / Spojevi VJEŽBE IZ PRAKSE 2
 • Razumjevanje osnova kreiranja valjanih veza.
 • Kreiranje, izmjena veza među tablicama tipa jedan prema jedan (one-to-one) i jedan prema više (one-to-many).
 • Razumjevanje i izmjena relacija među tablicama tipa više prema više (many–to–many).
 • Primjena unutarnjih (inner join), vanjskih (outer join) i vlastitih spojeva (self-join).
 • Primjena i upotreba referentne cjelovitosti.
 • Primjena automatskog brisanja povezanih slogova.
 • Povezivanje / spajanje podataka prilikom kreiranja upita.
Mapa weba | Uvjeti korištenja | Referentna lista | Kontakt
Svi prikazani datumi i vremena su UTC+1. © 2011. IT CENTER - Sva prava pridržana.