Priprema za certifikaciju - Excel II

Pripremom ćete povećati produktivnost i znati TRAJANJE: 3 dana
 • Kreirati matematičke i logičke formule koristeći standardne funkcije proračunskih tablica.
 • Koristiti dobru praksu u kreiranju formula i prepoznavanju pogrešnih vrijednosti u formulama.
 • Oblikovati brojeve i tekstualne sadržaje u radnim knjigama.
 • Birati, kreirati i oblikovati grafikone za potpuni prijenos informacija.
 • Podešavati izgled stranica i ispraviti sadržaj radnih knjiga prije ispisa.
Slobodnih mjesta: 5

Certifikacijska mapa

Specijalist Ekspert Master
poslovne primjene osobnih računala poslovne primjene osobnih računala poslovne primjene osobnih računala
Word I Word II Word III Word IV Word III
Word IV
Excel I Excel II Excel III Excel IV Excel III Excel IV
PowerPoint I PowerPoint II PowerPoint I PowerPoint II PowerPoint III PowerPoint IV
Access I Access II Access I Access II Access III Access IV
Outlook I Outlook II Outlook I Outlook II Outlook III Outlook IV

Praktične vježbe - Microsoft Excel II

Aritmetičke formule VJEŽBE IZ PRAKSE 1
 • Prepoznavanje dobre prakse u kreiranju formula (npr. korištenje adresa ćelija umjesto fiksnih podataka).
 • Kreiranje formula korištenjem adresa ćelija i aritmetičkih operatora (zbrajanje, oduzimanje, množenje i dijeljenje).
 • Prepoznavanje i razumijevanje standardnih grešaka do kojih može doći prilikom korištenja formula (npr. #NAME?, #DIV/0!, #REF!).
 • Razumijevanje i korištenje relativnih i apsolutnih adresa ćelija u formulama.
Funkcije VJEŽBE IZ PRAKSE 2
 • Korištenje funkcija: sume, prosjeka, minimuma, maksimuma, brojača, zaokruživanja (sum, average, minimum i maximum, count, counta, round).
 • Korištenje logičke funkcije IF (uzimanjem u obzir jedne ili dvije specifične vrijednosti) sa operatorima: =, >, <.
Mapa weba | Uvjeti korištenja | Referentna lista | Kontakt
Svi prikazani datumi i vremena su UTC+1. © 2011. IT CENTER - Sva prava pridržana.