Priprema za certifikaciju - PowerPoint III

Pripremom ćete povećati produktivnost i znati TRAJANJE: 3 dana
  • Razumjeti neka od glavnih područja pripreme i planiranja prezentacija.
  • Učinkovito raditi na razini većoj od osnovne i koristiti aplikaciju za prezentacije kako bi kreirao prezentacije naprednih mogućnosti.
  • Kreirati napredne grafikone i doraditi prezentacije korištenjem alata za crtanje i kontrolu slike kako bi dotjerao crteže i slike.
Slobodnih mjesta: 5

Certifikacijska mapa

Specijalist Ekspert Master
poslovne primjene osobnih računala poslovne primjene osobnih računala poslovne primjene osobnih računala
Word I Word II Word III Word IV Word III
Word IV
Excel I Excel II Excel III Excel IV Excel III Excel IV
PowerPoint I PowerPoint II PowerPoint I PowerPoint II PowerPoint III PowerPoint IV
Access I Access II Access I Access II Access III Access IV
Outlook I Outlook II Outlook I Outlook II Outlook III Outlook IV

Praktične vježbe - Microsoft PowerPoint III

Publika i ambijent VJEŽBE IZ PRAKSE 1
  • Razumjevanje kako veličina publike, veličina prostorije i osvjetljenje utječu na planiranje prezentacije i potrebe za npr. mikrofonom, projektorom, prilagođavanjem kontrasta pozadine i podataka radi čitljivosti
  • Razumjevanje kako demografija publike i znanje o temi utječu na planiranje prezentacije (npr. potreba za različitim prenošenjem poruke s obzirom na dob, obrazovanje, zanimanje, pripadnost kulturi, moguća potreba za elementarnim objašnjenjima, ...).
Asimilacija podataka VJEŽBE IZ PRAKSE 2
  • Razumjevanje da publika najviše može naučiti pomoću slika, crteža, grafikona.
  • Razumjevanje da bi tekst u prezentaciji trebao biti potpora grafičkim informacijama.
  • Razumjevanje važnost ograničavanja detalja u grafičkim i tekstualnim informacijama i korištenja stalnog dizajna radi veće jasnoće.
  • Razumjevanje kako izbor boja teksta i broja boja može izvući različite reakcije publike (npr. različiti emocionalni odgovori, moguće odvlačenje pažnje od ključnih točaka prekomjernom upotrebom boje, treba biti svjestan mogućeg daltonizma, ...).
Izvođenje prezentacije VJEŽBE IZ PRAKSE 3
  • Razumjevanje nekih važnih pojmova vezanih uz planiranje i dizajn prilikom pripreme prezentacije, kao što su: osiguravanje logičnog slijeda dijapozitiva, potreba prilagodbe sadržaja dostupnom vremenu, uzimanje u obzir vjerojatnog raspona pažnje publike, uzimanje u obzir vremena prikladnog za svaki dijapozitiv u prezentaciji
Mapa weba | Uvjeti korištenja | Referentna lista | Kontakt
Svi prikazani datumi i vremena su UTC+1. © 2011. IT CENTER - Sva prava pridržana.